สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC065196

    การต่อสัญญาค่าเช่าบ้าน

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

กรณีสัญญาเช่าบ้านสิ้นสุดลง ผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านไม่ได้ต่อสัญญาฉบับใหม่ทันที่ แต่มาต่อสัญญาหลังจากนั้น 2 เดือน (เช่าหลังเดิม) เช่นสัญญาฉบับแรกสิ้นสุดเดือนกรกฎาคม แต่มาต่อสัญญาวันที่ 1 ตุลาคม อยากทราบว่าในเดือนสิงหาคมและกันยายน สามารถนำใบเสร็จมาเบิกค่าเช่าบ้านได้ไหมคะ

ถามโดย : จินตนาศรีเฉลิม ( chintana09@yahoo.co.th )  IP 110.78.xxx.xxx  [ วันที่ 16/05/2561 เวลา 13:38 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

สิงหา กันยา เบิกไม่ได้ ให้เริ่มเบิกได้ตั้งแต่วันที่ทำสัญญาฉบับใหม่

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 16/05/2561 เวลา 15:15 ]