สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC065194

    การจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

การตั้งงบประมาณค่าน้ำมันเชื้อเพลิง มีการตั้งแยกตามงาน เมื่อจะดำเนินการจัดซื้อสามารถทำรายงานขอซื้อแยกตามงานได้หรือไม่ และถ้างบประมาณที่ขอรวมกันทุกงานเกิน 500,000 บาทได้หรือไม่ครับ

ถามโดย : omenomen ( chouchchanai@aisinbox.com )  IP 113.53.xxx.xxx  [ วันที่ 16/05/2561 เวลา 11:55 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

รบกวนติดต่อ จนท งานพัสดุที่ 022419000 ต่อ 1522-24

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 16/05/2561 เวลา 17:30 ]