สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC065193

    การต่อสัญญาค่าเช่าบ้าน(หลังเดิม) ต้องยื่นแบบ 6005 ใหม่หรือไม่

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

กรณีสัญญาค่าเช่าบ้านสิ้นสุดลง ผู้มีสิทธิสามารถต่อสัญญาฉบับใหม่(หลังเดิม) มายื่นขอเบิกค่าเช่าบ้านตามสิทธิได้เลยหรือไม่ หรือต้องยื่นแบบ 6005 ใหม่

ถามโดย : พิมพ์ชญาอนุพันธ์สืบสาย ( phimza@hotmail.com )  IP 1.4.xxx.xxx  [ วันที่ 16/05/2561 เวลา 11:47 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ต้องยื่นแบบ 6005 ใหม่

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 16/05/2561 เวลา 13:15 ]