สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC065188

    สอบถาม พนักงานจ้างตามภารกิจ สามารถยืมเงินเพื่อเดินทางไปอบรมราชการได้หรือไม่

  • สอบถามหน่วยงาน > กองคลัง

ขอสอบถามค่ะในกรณี ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ (พนักงานจ้างตามภารกิจ) มีการอนุมัติจากปลัดและนายกให้เดินทางไปอบรมราชการ ในส่วนนี้ สามารถทำเรื่องยืมเงินเพื่อเดินทางไปอบรมราชการได้ไหมคะ

ถามโดย : อุษณีย์พานทอง ( B.besy1992@gmail.com )  IP 101.109.xxx.xxx  [ วันที่ 15/05/2561 เวลา 20:13 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เนื่องจากเป็นคำถามที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักบริหารการคลังท้องถิ่น (สน.คท.) จึงขอให้สอบถามได้โดยตรง ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-241-9000 ต่อ 1523 - 1528

ตอบโดย : กค. ประสานโดย : กค. ( 02-241-9000 ต่อ 1122 ) [ วันที่ 16/05/2561 เวลา 15:00 ]