สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC065187

    ขอยืมเงินไปอบรมราชการได้หรือไม่ กรณีของพนักงานจ้างตามภารกิจ

  • สอบถามหน่วยงาน > กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น

ขอสอบถามค่ะในกรณี ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ (พนักงานจ้างตามภารกิจ) มีการอนุมัติจากปลัดและนายกให้เดินทางไปอบรมราชการ ในส่วนนี้ สามารถทำเรื่องยืมเงินเพื่อเดินทางไปอบรมราชการได้ไหมคะ

ถามโดย : อุษณีย์พานทอง ( B.besy1992@gmail.com )  IP 101.109.xxx.xxx  [ วันที่ 15/05/2561 เวลา 20:03 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ได้พิจารณาคำถามแล้ว เพื่อให้ได้คำตอบที่ถูกต้องและชัดเจน ควรสอบถามสำนักบริหารการคลังท้องถิ่น (สน.คท.) โทร. 0-2241-9000 ต่อ 1503-4 17/05/2561

ตอบโดย : กม. ประสานโดย : กม. ( 02-241-9000 ต่อ 1423,1424 ) [ วันที่ 17/05/2561 เวลา 08:23 ]