สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC065185

    การนับอายุของผู้สูงอายุ

  • สอบถามหน่วยงาน > กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

กรณีผู้สูงอายุที่เกิดก่อน 2 ต.ค. 2501 แต่ยังไม่เคยลงทะเบียน รวมถึงผู้สูงอายุที่ย้ายที่อยู่ และมาลงในเดือน ม.ค. - ก.ย. 2561 ในปีงบประมาณ 2562 นับอายุยังไงค่ะ 1.นับอายุแบบรายใหม่ที่เกิด 1 ต.ค. 2501 - 1 ต.ค. 2502 (พ.ศ.เกิดลบ ปี 2562) หรือ 2. นับอายุแบบรายเก่าที่รับเงินอยู่แล้วค่ะ (พ.ศ.เกิดลบ ปี 2561)

ถามโดย : suparommakrun ( s_makrun@hotmail.com )  IP 110.77.xxx.xxx  [ วันที่ 15/05/2561 เวลา 12:41 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิต กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น โทร. 02-2419000 ต่อ 4131

ตอบโดย : กพส. ประสานโดย : กพส. ( 02-241-9000 ) [ วันที่ 18/05/2561 เวลา 15:31 ]