สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC065172

    การเช่ารถ

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ถ้าอปท.จะเช่ารถมาใช้ ปัจจุบันต้องอ้างอิงหนังสือสั่งการ ระเบียบ หลักเกณฑ์ ตามหนังสืออะไรค่ะ

ถามโดย : สัจจาหอมจันทร์ ( sajjahomjun@windowslive.com )  IP 1.4.xxx.xxx  [ วันที่ 11/05/2561 เวลา 16:13 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม เบอร์โทรศัพท์ 02-241-9000 ต่อ สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น งานพัสดุ 1524

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 15/05/2561 เวลา 16:00 ]