สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC065170

    การอุดหนุนงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน อปท.

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

เทศบาลได้เสนอขอรับเงินอุดหนุนจาก อบจ. (ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา, ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม, ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์, ค่าเช่าเครื่องเสียง เต๊นท์ เวที ฯลฯ, ค่าเช่ารถสุขา, ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งเวที, ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย รวมทั้งสิ้น 208,000 บาท) ตามโครงการจัดงานน้อมรำลึกวันคล้ายวันมรณภาพของหลวงปู่มั่น ภูริทัตตเถระ ซึ่งเทศบาลได้จัดเป็นประจำทุกปีโดยใช้งบประมาณของเทศบาลและส่วนราชการในพื้นที่ อยากทราบว่า อบจ.สามารถอุดหนุนงบประมาณตามโครงการนี้ได้หรือไม่

ถามโดย : แคทลียาโคตรลาคำ ( stukumi@gmail.com )  IP 61.7.xxx.xxx  [ วันที่ 11/05/2561 เวลา 13:48 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม เบอร์โทรศัพท์ 02-241-9000 ต่อ สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น งานงบประมาณ 1524

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 15/05/2561 เวลา 15:59 ]