สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC065164

    การโอนเงินงบประมาณ

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ในปีงบประมาณ 2561 เทศบาลตั้งงบประมาณไว้ 27 ล้านบาท และทำสัญญาไปแล้วจำนวน 25 ล้านบาท ต่อมาจำเป็นต้องแก้ไขแบบเสาเข็ม ทำให้ต้องจ่ายเงินเพิ่มจึงต้องโอนเงินเพิ่มไปใช้จ่ายในโครงการนี้ ในการโอนงบประมาณจะต้องเข้าสภาหรือไม่

ถามโดย : สัจจาหอมจันทร์ ( sajjahomjun@windowslive.com )  IP 101.108.xxx.xxx  [ วันที่ 10/05/2561 เวลา 12:01 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม เบอร์โทรศัพท์ 02-241-9000 ต่อ สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น งานงบประมาณ 1524

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 15/05/2561 เวลา 15:56 ]