สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC065160

    การเบิกจ่ายค่า อาหารและค่าใช้จ่ายอื่นๆในการแข่งขันกีฬา

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ตามหนังสือ ว.119 คำถามที่ 1 รายการ ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาของอปท. ประเภทค่าอาหารสำหรับนักกีฬา สามารถยืมเงินได้หรือไม่ คำถามที่ 2 ค่าจัดทำป้ายไวนิล ค่าน้ำแข็ง ค่าวัสดุอุปกรณ์ กรณีจัดซื้อจัดจ้าง ครั้งหนึ่งไม่เกิน 10,000.- บาท สามารถจัดซื้อจัดจ้างไปก่อน ตามตาราง 1 ข้อ 3 ได้หรือไม่

ถามโดย : Kiatisakseesuk ( auymayu23@gmail.com )  IP 118.174.xxx.xxx  [ วันที่ 10/05/2561 เวลา 10:46 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม เบอร์โทรศัพท์ 02-241-9000 ต่อ สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น งานเบิกจ่าย 1528

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 15/05/2561 เวลา 15:55 ]