สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC065158

    การเขียนคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

การเขียนคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย เพื่อจัดทำเทศบัญญัติ ปี 62 เขียนแบบนี้ถูกต้องหรือไม่คะ

ถามโดย : อนันท์ตยาวรรณวงศ์วัฒนา ( nongnu-9999@hotmail.com )  IP 61.7.xxx.xxx  [ วันที่ 10/05/2561 เวลา 10:05 ] เอกสารแนบ

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม เบอร์โทรศัพท์ 02-241-9000 ต่อ สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น งานงบประมาณ 1524

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 15/05/2561 เวลา 15:54 ]