สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC065157

    ซ่อมอาคารจัดการเรียนการสอน ศพด.

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

เรียนถาม คงจะมี อปท. หลายๆที มีเคสประมาณนี้ คือว่า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อปท. ไปใช้อาคารสถานที่ในการจัดการเรียนการสอน ของอาคาร สพฐ. เรียนถามว่า อปท. สามารถเข้าไปซ่อมแซมได้หรือไม่ แต่ถ้า อปท. ไม่เข้าไปซ่อมแซม อันตราายเกิดกับเด็กนักเรียนของเรา ไม่่ทราบว่ามีแนวทางขั้นตอนใดบ้างในการแก้ปัญหา

ถามโดย : mydias ( mydia60@gmail.com )  IP 159.192.xxx.xxx  [ วันที่ 10/05/2561 เวลา 09:45 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม เบอร์โทรศัพท์ 02-241-9000 ต่อ สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น งานงบประมาณ 1524

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 15/05/2561 เวลา 15:54 ]