สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC065156

    ขั้นตอนการจำหน่ายวิทยุสื่อสาร

  • สอบถามหน่วยงาน > กองคลัง

เทศบาลได้ตรวจสอบพัสดุประจำปี และมีเครื่องรับส่งวิทยุสื่อสาร ชำรุดเสียหาย ไม่สามารถใช้งานได้ จะดำเนินการจำหน่ายออกจากพัสดุ ต้องดำเนินการอย่างไร ตอนจัดซื้อได้ขออนุญาติใช้คลื่นของ กสทช และมีหนังสือสั่งการเกี่ยวข้องฉบับไหนบ้างคะ

ถามโดย : นางสาวอัญชลีรัตน์สมุทคีรี ( 2515_soopassara@live.com )  IP 1.20.xxx.xxx  [ วันที่ 10/05/2561 เวลา 09:35 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เนื่องจากเป็นคำถามที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักบริหารการคลังท้องถิ่น (สน.คท.) จึงขอให้สอบถามได้โดยตรง ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-241-9000 ต่อ 1523 - 1528

ตอบโดย : กค. ประสานโดย : กค. ( 02-241-9000 ต่อ 1122 ) [ วันที่ 11/05/2561 เวลา 17:21 ]