สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC065154

    สามารถเช่าบ้านหลังเดียวกันกับภรรยาที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส ได้หรือไม่

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ข้าพเจ้าได้ดำเนินการเช่าบ้านเดี่ยว 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ (พื้นที่ใช้สอยรวม 100 ตารางวา) กับภรรยาที่มิได้จดทะเบียนสมรสแต่กำลังตั้งครรภ์ ในราคา 7,000 บาท/เดือน โดยแยกเป็น 2 สัญญา และได้เบิกจ่ายเงินจากต้นสังกัดของทั้งสองแห่ง ๆ ละ 3,500 บาท/เดือน (รวม 7,000 บาท) ตามสิทธิของทั้งสองคน ทั้งนี้บ้านเช่าหลังดังกล่าวอยู่ในท้องที่ของภรรยา ส่วนข้าพเจ้าทำงานในท้องที่อื่นซึ่งห่างจากบ้านเช่า ประมาณ 40 กิโลเมตร ซึ่งไม่เป็นอุปสรรคในการเดินทางและการปฏิบัติงาน จึงขอหารือว่า การดำนินการดังกล่าว สามารถเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านได้หรือไม่.

ถามโดย : เอกชัยวัฒนโพธิ์ทอง ( aka.saturn@hotmail.com )  IP 118.172.xxx.xxx  [ วันที่ 09/05/2561 เวลา 16:46 ] เอกสารแนบ

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

สามารถเบิกด้

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 10/05/2561 เวลา 18:46 ]