สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC065153

    การทำสัญญาอาหารเสริมนม

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

อสค.มอบอำนาจในการซื้อขายอาหารเสริมนมให้กับสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรีจำกัด คำถามที่ 1 หากเทศบาลทำสัญญาซื้อขายในราคา 1,500,000.- บาท จะต้องขอหลักประกันสัญญาจากสหกรณ์โคนมหรือไม่ (เทศบาลขอหลักประกันสัญญากับสหกรณ์แล้วแต่สหกรณตอบว่าไมมีให้) คำถามที่ 2 กรณีซื้ออาหารเสริมนม 1,500,000.- บาท เทศบาลจะทำเป็นบันทึกข้อตกลงซื้อขายได้หรือไม่ เพราะบันทึกข้อตกลงซื้อขายไม่ตองขอหลักประกันสัญญา

ถามโดย : Kiatisakseesuk ( auymayu23@gmail.com )  IP 118.174.xxx.xxx  [ วันที่ 09/05/2561 เวลา 16:14 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม เบอร์โทรศัพท์ 02-241-9000 ต่อ สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น งานพัสดุ 1524

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 15/05/2561 เวลา 15:53 ]