สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC064949

    หารือเรื่องการเบิกค่าเช่าบ้าน

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ด้วยข้าพเจ้าดำเนินการเช่าซื้อบ้านจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ ซึ่งมีสัญญาการเช่าซื้อเป็นการกู้ร่วม แต่ในสัญญาจำนองที่ดินเป็นชื่อของข้าพเจ้าแต่เพียงผู้เดียว โดยได้ดำเนินการเบิกค่าเช่าซื้อบ้าน ต่อมาในปี 52 ข้าพเจ้าได้หย่ากับภรรยา และได้มีดำเนินการฟ้องศาลเพื่อแบ่งสินสมรสในปี 2555 ซึ่งศาลระบุว่าบ้านหลังที่เบิกค่าเช่าบ้านอยู่ปัจจุบัน ซึ่งข้าพเจ้าเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ ให้ข้าพเจ้าเป็นผู้ผ่อนชำระให้เสร็จสิ้น และในปี 61 ข้าพเจ้าได้ทำการ refinance บ้านมาที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัด เนื่องจากได้รับดอกเบี้ยที่ถูกกว่าโดยมีอายุสัญญาและวงเงินในการกู้เท่าเดิม ซึ่งเมื่อนำหลักฐานการเบิกค่าเช่าบ้าน ทางสำนักการคลังเทศบาล บอกว่าบ้านหลังดังกล่าวเป็นสินสมรสซึ่งทำให้ข้าพเจ้าสามารถเบิกค่าเช่าได้เพียงครึ่งหนึ่งของราคาผ่อนชำระ ซึ่งไม่เป็นไปตามสิทธิ์ที่ได้รับ ข้าพเจ้าขอหารือว่าตามระเบียบแล้ว ข้าพเจ้าจะสามารถเบิกได้ในอัตราตามสิทธิ์ สี่พันบาทหรือว่าครึ่งหนึ่งของราคาผ่อนชำระ ขอบคุณครั

ถามโดย : ถิรวัฒน์สุวรรณบุตร ( suwanbut@gmail.com )  IP 118.173.xxx.xxx  [ วันที่ 11/04/2561 เวลา 13:53 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม เบอร์โทรศัพท์ 02-241-9000 ต่อ สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น งานสวัสดิการ

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 11/04/2561 เวลา 14:27 ]