สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC064946

    สิทธิการเบิกค่าเช่าบ้าน

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

สอบถามเรื่องค่าเช่าบ้าน คือ นาย ณ นักวิชาการศึกษา เทศบาล ก ได้เช่าบ้านบิดาอยู่อาศัย โดยตรวจสอบแล้วพบเช่าจริงตามสัญญาเช่าและมิได้มีกรรมสิทธิ์ในบ้านหลังดังกล่าว ทางเทศบาล ก จึงอนุมัติให้เบิกค่าเช่าบ้าน ต่อมานายกฯได้ตั้งข้อสงสัยว่า บ้านของบิดานาย ณ นั้นอยู่ในที่ดินซึ่งนาย ณ เป็นผู้มีกรรมสิทธ์ร่วม 1ใน4 ด้วย(นาย ณ ก็มิได้เบิกต่อ เมื่อมีข้อสงสัย) ดังนั้นจะถือว่าบ้านหลังนั้นเป็นกรรมสิทธิ์ด้วยหรือไม่ อย่างไร และทางเทศบาล ก จะอนุมัติให้เบิกค่าเช่าบ้านให้กับนาย ณ เหมือนเดิม ได้หรือไม่ อย่างไร

ถามโดย : ศิวกรเต๊ะขันหมาก ( Siwakorn_2536@hotmail.com )  IP 1.10.xxx.xxx  [ วันที่ 10/04/2561 เวลา 15:00 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ต้องตรวจสอบให้ได้ข้อยุติว่า นาย ณ มีกรรมสิทธิ์ในบ้านหลังดังกล่าวหรือไม่ หากข้อเท็จจริงปรากฏว่า นาย ณ มีกรรมสิทธิ์เฉพาะที่ดิน ไม่มีกรรมสิทธิ์ในบ้าน ก็สามารถเบิกค่าเช่าบ้านต่อไปได้

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 10/04/2561 เวลา 17:41 ]