สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC064941

    เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการ

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

รายละเอียดตามเอกสารแนบไฟล์

ถามโดย : อธิราชสมร ( Athirash_2522@hotmail.com )  IP 116.58.xxx.xxx  [ วันที่ 10/04/2561 เวลา 11:28 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

คำตอบเดียวกันกับคำถาม CC064942

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 10/04/2561 เวลา 18:35 ]