สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC064925

    การจ่ายเงินช่วยพิเศษ 3 เท่า

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

กรณีข้าราชการเสียชีวิตและได้ระบุให้บุตรมีสิทธิได้รับเงินช่วยพิเศษค่าทำศพ ปรากฎว่าบุตรอายุ 4 ขวบ ในการจ่ายเงินจะต้องมีเอกสารประกอบการจ่ายอะไรบ้างค่ะ

ถามโดย : สัจจาหอมจันทร์ ( sajjahomjun@windowslive.com )  IP 125.25.xxx.xxx  [ วันที่ 09/04/2561 เวลา 11:28 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

คำถามที่คุณถาม ยังไม่ชัดเจน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ กบท. โทร. 0-2241-9069 ต่อ 301-310 ครับ

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9069 ต่อ 301-310 ) [ วันที่ 10/04/2561 เวลา 10:06 ]