สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC064921

    การเบิกค่าเดินทางไปราชการ

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

กรณีเดินทางไปราชการเพื่อเข้ารับการสรรหาเข้ารับการทดสอบภาคความรู้ความสามารถเพื่อดำรงตำแหน่งสายงานบริหาร ผู้ที่เดินทางไปราชการบางคนเบิกค่าที่พักแบบเหมาจ่าย บางคนเลือกเบิกแบบจ่ายจริง ได้หรือไม่

ถามโดย : สัจจาหอมจันทร์ ( sajjahomjun@windowslive.com )  IP 125.25.xxx.xxx  [ วันที่ 09/04/2561 เวลา 09:48 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

การไปราชการเป็นหมู่คณะต้องเบิกค่าเช่าที่พักลักษณะเดียวกันทั้งคณะ

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 09/04/2561 เวลา 10:29 ]