สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC064917

    ชุดดับเพลิง

  • สอบถามหน่วยงาน > กองคลัง

ชุดดับเพลิง จัดเป็น วัสดุหรือครุภัณฑ์คะ

ถามโดย : ชนาภัทรสังข์บูรณ์ ( 6600203@dla.go.th )  IP 183.89.xxx.xxx  [ วันที่ 05/04/2561 เวลา 16:06 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

วัสดุค่ะ

ตอบโดย : กค. ประสานโดย : กค. ( 02-241-9000 ต่อ 1122 ) [ วันที่ 09/04/2561 เวลา 16:40 ]