สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC064915

    การตั้งงบประมาณ

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

การตั้งงบประมาณเพื่อปรับปรุงอินเตอร์เนตสำนักงาน โดยเปลียนจาก cat เป็น TOT โดยมีรายละเอียดการเสนอราคาของ TOT ตามเอกสารที่แนบมาด้วย อยากทราบว่าการตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการดังกล่าวต้องตั้งในหมวดไหนคะ

ถามโดย : auditytm ( chalai.jeab@gmail.com )  IP 159.192.xxx.xxx  [ วันที่ 05/04/2561 เวลา 14:39 ] เอกสารแนบ

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

โทร 022419049

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 10/04/2561 เวลา 17:53 ]