สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC064908

    การเบิกค่าเช่าซื้อ

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

บรรจุครั้งแรก..สามารถเบิกค่าเช่าซื้อได้หรือไม่

ถามโดย : พิมพิมาภรณ์ธาราธิพย์ ( sunitajifun@hotmail.com )  IP 1.20.xxx.xxx  [ วันที่ 05/04/2561 เวลา 09:45 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ไม่ได้

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 05/04/2561 เวลา 17:47 ]