สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC064906

    หารือเรื่องการเบิกค่าเช่าซื้อบ้าน

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

พนักงานครูเทศบาลได้เบิกค่าเช่าซื้อบ้าน นางรัตนา ปิ่นแก้วได้แต่งงานจดทะเบียนสมรสเมื่อ 29 เมษายน 2554 และอาศัยอยู่ด้วยกันที่บ้านเลขที่ 155/23 ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งเป็นบ้านของสามี และนางรัตนา ปิ่นแก้ว ได้บรรจุเป็นข้าราชการครั้งแรก วันที่ 15เทศบาลนครภูเก็ต ได้ทำเช่าซื้อบ้านเมื่อ 22 พฤษภาคม 2558 เนื่องจากสามีได้ขายบ้านที่เป็นบ้านของสามีไป เมื่อปี 2558 ต่อมาได้โอนย้านมาอยู่เทศบาลเมืองท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559 และได้โอนย้ายมาอยู่เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง เมื่อ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 และขอเบิกค่าเช่าซื้อบ้านถามว่านางรัตนา ปิ่นแก้ว เบิกค่าเช่าซื้อบ้านได้หรือไม่

ถามโดย : สัจจาหอมจันทร์ ( sajjahomjun@windowslive.com )  IP 101.108.xxx.xxx  [ วันที่ 04/04/2561 เวลา 16:14 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เจ้าหน้าที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม รบกวนโทร 022419049

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 05/04/2561 เวลา 17:49 ]