สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC064904

    การจ่ายขาดเงินสะสม

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

การจ่ายขาดเงินสะสมสามารถซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ(รถบรรทุกยะ)ได้ไหมคะ

ถามโดย : ภูริตาซุ่นเซ่ง ( purita2519@hotmail.com )  IP 118.172.xxx.xxx  [ วันที่ 04/04/2561 เวลา 15:41 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

โทร 022419049

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 10/04/2561 เวลา 17:52 ]