สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC064901

    จัดซื้อเครื่องฟอกอากาศ

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

เทศบาลตั้งงบประมาณจัดซื้อ "เครื่องฟอกอากาศแบบตั้งพื้น" วงเงิน 660,000.- บาท โดยจะจัดซื้อสินค้าที่มีรายชื่อตามบัญชีนวัตกรรมไทย "เครื่องฟอกอากาศ รุ่น PT-400 ชนิดตั้งโต๊ะ" โดยวิธีเฉพาะเจาะจงได้หรือไม่ ตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนฯ หมวด 5 ข้อ 16(1) เนื่องจากมีการตีความชื่อสินค้าที่ตั้งงบประมาณไว้เป็นแบบตั้งพื้นแต่บัญชีนวัตกรรมเป็นแบบตั้งโต๊ะ หากมีการทำสัญญาและวางหลักประกันสัญญาแล้วต้องยกเลิกสัญญาหรือไม่ และต้องนำเข้าสภาท้องถิ่นเพื่อขอแก้ไขคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายหรือไม่

ถามโดย : หัสกรเกษน้อย ( hasakorn@hotmail.co.th )  IP 101.109.xxx.xxx  [ วันที่ 04/04/2561 เวลา 12:11 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

การจัดซื้อตามบัญชีนวัตกรรมไทย สามารถใช้วิธีเฉพาะเจาะจงได้ ตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนฯ หากรายละเอียดสินค้าเป็นไปตามสัญญาก็สามารถทำสัญญาได้ การแก้ไขคำชี้แจงประกอบงบประมาณ ให้ปฏิบัติตามระเบียบฯ วิธีงบประมาณ รายละเอียดเพิ่มเติม 02-241-9000 ต่อ 1522-24

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 05/04/2561 เวลา 11:55 ]