สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC064895

    ี่รายชื่ออปท.ที่ขอใช้บัญชีเพิ่มเติมตำแหน่งนักวิชาการศึกษาภาคเหนือเขต 2

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ขอทรายรายชื่ออปท.ที่ขอใช้บัญชีตำแหน่งนักวิชาการศึกษาภาคเหนือเขต 2 เพิ่มเติม ที่เหลือจากรอบ 2 ครับ

ถามโดย : นายธนิศรช่วยอุระชน ( see.noom@hotmail.com )  IP 110.77.xxx.xxx  [ วันที่ 03/04/2561 เวลา 16:25 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

แจ้งวันรายงานตัวครับ

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3123 ) [ วันที่ 29/06/2561 เวลา 17:09 ]