สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC064893

    ยืมเงินเดินทางไปราชการ

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

กรณีเดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่วมฝึกอบรม หลักสูตร การเปลี่ยนแผนการศึกษาแห่งชาติ ณ โรงแรมเอสดีอเวนิวบางพลัด กรุงเทพมหานคร จัดอบรมโดยมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เดินทางไปราชการ 4 คน จะมอบให้คนยืม เพียง 1 คน เป็นผู้ยืมเงินแทนให้ผู้ที่เดินทางร่วมไปด้วยได้หรือไม่

ถามโดย : Kiatisakseesuk ( auymayu23@gmail.com )  IP 118.174.xxx.xxx  [ วันที่ 03/04/2561 เวลา 16:05 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ได้

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 04/04/2561 เวลา 09:44 ]