สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC064892

    กรณีเชิญนายกเทศมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมจะเบิกค่าที่พักอย่างไร

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

เทศบาลจัดฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในต่างจังหวัดโดยผู้เข้าร่วมฝึกอบรมส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่ของเทศบาลและได้เชิญนายกเทศมนตรีเป็นประธานในพิธีอยากทราบว่า 1. ค่าที่พักของนายกเทศมนตรีเบิกได้ตามอัตราบัญชี 2ของระเบียบฝึกอบรมหรือเบิกตามอัตราของระเบียบค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

ถามโดย : พิชามญธุ์จวบความสุข ( sasinan2519@hotmail.com )  IP 110.77.xxx.xxx  [ วันที่ 03/04/2561 เวลา 15:33 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ตามบัญชีหมายเลข 2 ของระเบียบฝึกอบรม

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 04/04/2561 เวลา 09:45 ]