สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC064449

    การซื้อโต๊ะญี่ปุ่น

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

โต๊ะญี่ปุ่นถือเป็นวัสดุหรือครุภัณฑ์ค่ะ ราคาประมาณ 1300

ถามโดย : ศศิธรยืนมั่น ( plary_aew@hotmail.com )  IP 49.229.xxx.xxx  [ วันที่ 14/02/2561 เวลา 10:26 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เป็นวัสดุคงทน ครับ

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 14/02/2561 เวลา 14:12 ]