สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC064442

    การเบิกค่าจัดงานพิธีทางศาสนา

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ขอเรียนถามว่า ตามระเบียบ การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานฯ พ.ศ.2559 ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา มีค่าอะไรบ้างคะ และใช้วิธีจัดซื้อจัดจ้าง หรือสามารถยืมเงินได้ ขอบพระคุณคะ

ถามโดย : วัชระพล ( watpla@hotmail.com )  IP 125.26.xxx.xxx  [ วันที่ 13/02/2561 เวลา 11:48 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

กรุณาติดต่อ 0-2241-9000 ต่อ 1528,0-2241-9049

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 14/02/2561 เวลา 13:38 ]