สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC064428

    การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

กรณีตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ต่อมาปรากฎว่า ราคามาตรฐานครุภัณฑ์มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น ทำให้ราคาต้องมีการปรับสูงขึ้นตาม กรณีนี้ อำนาจการโอนเป็นของผู้บริหารท้องถิ่นถูกต้องหรือไม่คะ (เหตุผลคือ การโอนดังกล่าว เป็นเพียงเงินไม่พอ ไม่ได้ทำให้ลักษณะ ปริมาณ หรือคุณภาพเปลี่ยน) ขอความอนุเคราะห์ตอบด่วนนิดนึงนะคะ ขอบพระคุณมากค่ะ

ถามโดย : อนันท์ตยาวรรณวงศ์วัฒนา ( nongnu-9999@hotmail.com )  IP 110.77.xxx.xxx  [ วันที่ 12/02/2561 เวลา 11:48 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

กรุณาติดต่อ 022419049

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 14/02/2561 เวลา 14:33 ]