สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC064423

    การลาออกจากราชการ กรณีขอรับบำนาญปกติ เป็นรายเดือน

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ขอเรียนสอบถาม ข้าราชการส่วนท้องถิ่นรับราชการเกินระยะเวลา 10 ปี ขอลาออกจากราชการ (อายุตัว 50 ปี) ต้องการรับบำนาญปกติรายเดือนได้รึป่าวคะ และกรณีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลยังได้รับอยู่เหมือนเดิมหรือไม่ได้รับสวัสดิการตรงนี้แล้ว รายละเอียดตรงนี้ไม่ทราบขอทราบด้วยคะ และขั้นตอนต้องทำอย่างไระบ้างคะ ขอบพระคุณคะ

ถามโดย : สุชญาวรนันทกิจ ( dee-dee_2009@hotmail.com )  IP 125.27.xxx.xxx  [ วันที่ 09/02/2561 เวลา 16:38 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

กรุณาติดต่อ 022419069

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 14/02/2561 เวลา 14:37 ]