สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC064422

    ค่าแก้ไขไฟฟ้าขัดข้องในสำนักงานเทศบาล

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

มิเตอร์ของเทศบาลมีอุปกรณ์ชำรุดทำให้ไฟฟ้าสำนักงานดับการไฟฟ้าเข้ามาแก้ไขโดยการเปลี่ยนอุปกรณ์ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 (ปีงบประมาณ 2560) แต่ส่งใบแจ้งหนี้มายังเทศบาลวันที่ 11 มกราคม 2561 (ปีงบประมาณ 2561) อยากถามว่า 1. เบิกจ่ายได้เลยหรือไม่หรือต้องทำยกเว้นระเบียบการเงินฯก่อน 2. เบิกจ่ายในหมวดใด

ถามโดย : พัชนีลือขจร ( phatpha-17@hotmail.com )  IP 61.19.xxx.xxx  [ วันที่ 09/02/2561 เวลา 15:33 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

กรุณาติดต่ิอ 0222419000-1528 ,022419049

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 14/02/2561 เวลา 14:17 ]