สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC064421

    ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ขอสอบถามว่า 1. โรงแรม เปิดกิจการมา 3 ปี แต่ไม่ได้จดทะเบียน สามารถเก็บภาษีได้หรือไม่ ตามกฎหมายใด 2. โรงงานอุตสาหกรรม เปิดกิจการมาแล้ว 11 ปี การประเมินและแจ้งประเมินย้อนหลังในกรณีไม่ยื่นแบบพิมพ์ตามมาตรา 24 ทวิ (1) จะลดหย่อนการประเมินและแจ้งประเมินย้อนหลังไม่ถึง 10 ปี ได้หรือไม่ ขัดต่อกฎหมายหรือไม่

ถามโดย : ทิมทงทอง ( thamthamdee@gmail.com )  IP 1.1.xxx.xxx  [ วันที่ 09/02/2561 เวลา 13:39 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เรื่องนี้อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนพัฒนารายได้ ให้ติดต่อเบอร์ 02-241-9000 ติดต่อ ส่วนพัฒนารายได้

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 15/02/2561 เวลา 10:02 ]