สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC064412

    การเลื่อนระดับ

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

กรณีพนักงานส่วนตำบล ขอเลื่อนระดับจากปฏิบัติการเป็นชำนาญการ อยู่ในระหว่างที่คณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงสามารถเลื่อนได้หรือเปล่าคะ

ถามโดย : จงรักษ์พรหมทอง ( rakpsa@gmail.com )  IP 125.25.xxx.xxx  [ วันที่ 09/02/2561 เวลา 11:12 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ไม่ห้าม

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3123 ) [ วันที่ 12/02/2561 เวลา 08:29 ]