สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC064406

    กล่องควบคุมรถยนต์

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

จัดซื้อกล่องควบคุมเครื่องรถยนต์ จะซื้อในหมวดใด

ถามโดย : piyadamusi ( piyada_in@hotmail.com )  IP 61.19.xxx.xxx  [ วันที่ 09/02/2561 เวลา 10:12 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ขอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.022419049

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 14/02/2561 เวลา 14:15 ]