สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC064405

    รับโอนครูชำนาญการ มาดำรงตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

1.บรรจุครูผู้ช่วย 11 มิ.ย. 53 2.ครู คศ.1 ปี 55 3. ครู คศ.2 (มติ กทจ.ลำพูนออก 23 ก.พ. 60) มีผลย้อนหลัง1 พย. 59 คำถาม -ขอโอนย้ายมาเป็นนักวิชาการศึกษา แต่ตอนทำเรื่องโอนย้ายยังคงเป็นครู คศ.1 (มติ กทจ.ลำพูนออก 23 ก.พ. 60 แต่งตั้งเป็นครูชำนาญการ คศ.2 มีผลย้อนหลัง 1 พ.ย.59) - ณ วันที่ 1 มิ.ย. 60 ครู อันดับ คศ 2 รายนี้โอนย้ายมาดำรงตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ หรือครู อันดับ คศ 2 รายนี้จะโอนย้ายมาดำรงตำแหน่ง นักวิชาการชำนาญการ ขอระเบียบที่อ้างถึงด้วยค่ะ กรุณาตอบคำถามด้วยหรือถ้าไม่สามารถตอบคำถามได้ขอเบอร์โทรของส่วนงานที่รับผิดชอบด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ

ถามโดย : นางสาวพรพิรุณสืบเพ็ญไชย ( piroon_noi@hotmail.com )  IP 125.26.xxx.xxx  [ วันที่ 09/02/2561 เวลา 09:13 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ติดต่อ 022419000 ต่อ 3141

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3141 ) [ วันที่ 29/06/2561 เวลา 13:54 ]