สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC064404

    การจัดซื้อจัดจ้าง

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

กรณี อบต.มีโครงการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 7 โครงการ ๆ ละ อย่างเช่น โครงการละประมาณ 200,000 บาท 400,000 บาท ,350,000 บาท , 24,000บาท,230,000 บาท ซึ่งรวมทุกโครงการแล้ว ประมาณล้านเศษ (เนื่องจากมีความประสงค์จะดำเนินการจัดจ้างพร้อมกันทุกโครงการ) ขอสอบถามว่า เราสามารถจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงได้หรือไม่(กรณีแต่ละโครงการไม่เกิน 500,000 บาท) เนื่องจากแต่ละโครงการอยู่คนละหมู่ และจะเป็นการแบ่งซื้อแบ่งจ้างหรือไม่

ถามโดย : PraneePookjan ( pimsuk205@hotmail.com )  IP 223.207.xxx.xxx  [ วันที่ 08/02/2561 เวลา 21:49 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ใช้วิธีเฉพาะเจาะจงได้ หากตั้งงบประมาณแยกรายโครงการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของโครงการ

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 14/02/2561 เวลา 10:45 ]