สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC064396

    หารือคัดเลือกเพื่อรับโอน

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

อ้างถึงคำถามที่ cc064370 และ cc064380 หารือคัดเลือกเพื่อรับโอน ผมขอขอบคุณสำหรับคำตอบสำหรับคำถามที่ได้ถามไป แต่ผมขอความกรุณาช่วยดูเรื่องนี้ให้ด้วยครับ เพราะทางเทศบาลได้หารือผ่านจังหวัดไปที่กรมฯแล้วครับ ผมคิดว่าน่าจะนำเข้าที่ประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องดังกล่าวว่าจะมีทางออกได้อย่างไร จะมีการเยียวยาหรือยกเว้นเฉพาะรายได้หรือไม่ อย่างไร เนื่องจากเรื่องดังกล่าวมีที่มาที่ไป มีเหตุและผล จึงส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามห้วงเวลาที่กำหนด ขอความกรุณาด้วยครับ ขอบพระคุณมากครับ

ถามโดย : porponpon ( porprachan@gmail.com )  IP 2403:6200:8860:782d:4969:61d2:710b:3905.  [ วันที่ 08/02/2561 เวลา 14:49 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

รับทราบไว้เป็นข้อมูล

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3123 ) [ วันที่ 09/02/2561 เวลา 10:33 ]