สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC064395

    การแจ้งความเคลื่อนไหวบัญชีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ขอทราบเกี่ยวกับการแจ้งความเคลื่อนไหวบัญชีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 ไม่ทราบว่าจะแจ้งในส่วนไหนครับ

ถามโดย : นายธนิศรช่วยอุระชน ( see.noom@hotmail.com )  IP 134.236.xxx.xxx  [ วันที่ 08/02/2561 เวลา 14:41 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ติดตามผ่านหนังสือราชการ สถ. ครับ

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3123 ) [ วันที่ 16/02/2561 เวลา 09:38 ]