สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC064394

    ใบเสร็จรับเงินทั่วไปที่ใช้แล้วสูญหาย

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ปี 60 อบต.ใช้ใบเสร็จรับเงินทั่วไปหมดทั้งเล่ม 3 เล่ม เล่มที่ 4 ใช้ไปครึ่งเล่ม รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินทั่วไปผ่านผู้บังคับบัญชาเรียบร้อย เจ้าหน้าที่จัดเก็บเอกสารประจำปี เพื่อเตรียมให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจ พบว่า ใบเสร็จรับเงินท่ีใช้แล้วเล่มที่ 1 และ 2 สูญหาย (สำเนาใบเสร็จรับเงินทั่วไปสีฟ้ายังสามารถนำมาตรวจสอบได้แต่แนบติดกับใบนำส่งเงิน) ปัญหาคือเล่มใบเสร็จและสำเนาใบเสร็จติดกับเล่มไม่มี ต้องไปแจ้งความไหมคะ หรือต้องทำอย่างไรคะ

ถามโดย : เกวรินเกตุวิเชียร ( kawarin07@hotmail.com )  IP 1.10.xxx.xxx  [ วันที่ 08/02/2561 เวลา 14:10 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

กรุณาติดต่อ 0-2241-9000 ต่อ 1528,0-2241-9049

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 12/02/2561 เวลา 14:35 ]