สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC064393

    เร่งรัดเบิกจ่ายเงินสะสม

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ตามหนังสือ มท.ว7272 ลง 26 ธ.ค.60 ประกอบกับ ว 0512 ลง 29 ม.ค.61 เร่งรัดให้ก่อหนี้และเบิกจ่ายเงินสะสมให้เสร็จใน 20 เม.ย.61 โดยกำหนดวงเงินไม่เกิน 2 ล้าน ให้สอบราคาได้เป็นรายเฉพาะกรณี หมายความว่า ให้ งานที่ อปท.ขอจ่ายขาดสะสมวงเงิน 5 แสน ถึง ไม่เกิน 2 ล้าน ให้ อปท.จัดซื้อจ้างโดย วิธีสอบราคา ใช่หรือไม่

ถามโดย : ปริญญาจันทร์ขจร ( www.boat-ahoy50@hotmail.com )  IP 125.25.xxx.xxx  [ วันที่ 08/02/2561 เวลา 13:45 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

กรุณาติดต่อ 0-2241-9000 ต่อ 1528,0-2241-9049

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 12/02/2561 เวลา 14:34 ]