สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC064392

    การเข้าอบรมของข้าราชการบรรจุใหม่ 1 ก.พ.

  • สอบถามหน่วยงาน > สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

สอบถามเกี่ยวกับการเข้ารับการการอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น เป็นข้าราชการบรรจุใหม่ เมื่อ 1 ก.พ. ยังอยู่ในช่วงทดลองงาน มีสิทธ์เข้ารับการอบรมเฉพาะตำแหน่ง ในวันที่ 20 พ.ค. - 15 มิ.ย. มั้ยคะ

ถามโดย : ธนานันต์ฤชุปนัย ( cairoaki@hotmail.com )  IP 182.53.xxx.xxx  [ วันที่ 08/02/2561 เวลา 11:45 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

สามารถเข้ารับการอบรมตามสายงานได้ค่ะ

ตอบโดย : สบ.พถ. ประสานโดย : สบ.พถ. ( 02-241-9000 ) [ วันที่ 09/02/2561 เวลา 10:16 ]