สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC064389

    สอบถามการคำนวณค่าแรงของการจ้างงานซ่อม(คิดเป็นกี่เปอร์เซนต์)

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

สอบถามค่ะอยากทราบว่าการคำนวณค่าแรงงานจ้างของงานซ่อมแต่ละ งาน สามารถคิดได้กี่เปอร์เซนต์ และใช้ระเบียบอะไรในการอ้างถึงการคำนวณค่าแรงงาน

ถามโดย : จินดาไผ่สะอาด ( jin_2516@hotmail.com )  IP 118.174.xxx.xxx  [ วันที่ 07/02/2561 เวลา 15:59 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ไม่มีหลักเกณฑ์กำหนดค่ะ

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1524 ) [ วันที่ 08/02/2561 เวลา 11:20 ]