สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC064388

    บรรจุพยาบาลวิชาชีพ

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

พยาบาลวิชาชีพ ที่บรรจุ 1 กพ.61 นั้น ได้รับเงินเดือน 15,060 บาท แล้ว ยังได้เงินอะไรเพิ่มอีกหรือเปล่าคะ

ถามโดย : จรุเพ็ญอรุณพงศ์ไพบูลย์ ( jid0676@gmail.com )  IP 118.173.xxx.xxx  [ วันที่ 07/02/2561 เวลา 15:46 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เงินเดือน

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3123 ) [ วันที่ 16/02/2561 เวลา 09:40 ]