สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC064386

    การเบิกค่าลงทะเบียนอบรม

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

1. การเข้าอบรมกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผุ้อบรมสามารถขอเบิกค่าลงทะเบียนโดยให้คลังสั่งจ่ายเช็คในนามสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นฯได้เลยและนำไปจ่ายที่ธนาคาร หรือต้องยืมเงินในนามผู้เข้าอบรมแล้วนำเงินสดไปจ่ายที่ธนาคาร 2. หลักการหรือแนวทางที่เราจะเลือกเบิกหรือยืมเงินค่าลงทะเบียนอบรมต้องดูตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการฉบับไหนคะ

ถามโดย : auditytm ( chalai.jeab@gmail.com )  IP 61.7.xxx.xxx  [ วันที่ 07/02/2561 เวลา 15:30 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

โทร 022419049

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 09/02/2561 เวลา 11:21 ]