สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC064385

    การจัดซื้อน้ำมันกรณีขอสนับสนุนรถจากหน่วยงานอื่น

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

อบต.ขอสนับสนุนรถเกรดถนนจาก อบจ. แต่ อบจ.แจ้งให้ อบต.จัดหาน้ำมันสำหรับใช้กับรถเกรดด้วย อบต.สามารถซื้อน้ำมันเพื่อการนี้ได้หรือไม่คะ

ถามโดย : เกวรินเกตุวิเชียร ( kawarin07@hotmail.com )  IP 1.10.xxx.xxx  [ วันที่ 07/02/2561 เวลา 14:40 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ให้สอบถามที่ 022419000 ต่อ 1522-1524

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 08/02/2561 เวลา 11:20 ]