สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC064383

    เห็นควรส่งฝึกอบรมการเขียนหนังสือราชการด่วน

  • สอบถามหน่วยงาน > กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ถามโดย : งานบุคคลฝึกหัดภาคอีสาน ( ddd@fff,lll )  IP 116.58.xxx.xxx  [ วันที่ 07/02/2561 เวลา 14:25 ] เอกสารแนบ

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ต้องขออภัย ครับ ได้แก้ไขให้ถูกต้องแล้ว ขอบคุณครับ

ตอบโดย : กพส. ประสานโดย : กพส. ( 02-241-9000 ) [ วันที่ 08/02/2561 เวลา 15:29 ] เอกสารแนบ