สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC064167

    การโอนย้าย

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

รบกวนสอบถามครับ จะทำเรื่องโอนย้ายมาท้องถิ่นในตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน แต่ติดใช่บัญชีสอบท้องถิ่น60 เรียกบรรจุ1ก.พ 61 บัญชีที่เรียกใช่ก็ไม่เพียงพอ จึงทำให้โอนย้ายไม่ได้ ไม่ทราบว่าจะออกหนังสือแนวทางในการปฏิบัติอย่างไร เมื่อไรและต้องทำยังไงบ้าง อยากให้พิจารณาเรื่องนี้ด้วยครับ จะโอนย้ายกลับบ้านก็ทำไม่ได้ ช่วยเสนอท่านอธิบดีฯ พิจารณาด้วยครับ จักขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง

ถามโดย : เจษฎากรธณ์ทรัพย์สุดาวงศ์ ( rach2524@hotmail.com )  IP 1.47.xxx.xxx  [ วันที่ 13/01/2561 เวลา 10:49 ]